Vyberte svou zemi nebo region.

domů
produkty
Snímače, převodníky
Snímače prachu

Snímače prachu

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
ZN9-AHP25ZN9-AHP25Omron Automation & SafetyPopis:AIR CLEAN
ZN-PD50C-SAZN-PD50C-SAOmron Automation & SafetyPopis:AIR DUST SNSR 5-20 UM W/CERT.
ZN-A4105ZN-A4105Omron Automation & SafetyPopis:AIR CLEAN UNIT
ZN-PD03-SUZN-PD03-SUOmron Automation & SafetyPopis:AIR PARTICLE SENSOR
Sharp MicroelectronicsSharp Microelectronics
GP2Y1010AUGP2Y1010AUSharp MicroelectronicsPopis:SENSOR AIR QUALITY DUST
DN7C3CA007DN7C3CA007Sharp MicroelectronicsPopis:MOD PM2.5 DUST SENSOR ANLG OUT
DN7C3CA006DN7C3CA006Sharp MicroelectronicsPopis:MOD PM2.5 DUST SENSOR
GP2Y1001AU0FGP2Y1001AU0FSharp MicroelectronicsPopis:SENSOR AIR DUST QUALITY
Socle Technology CorporationSocle Technology Corporation
GP2Y1023AU0FGP2Y1023AU0FSocle Technology CorporationPopis:MOD DUST SENSOR 5PIN QFN
GP2Y1026AU0FGP2Y1026AU0FSocle Technology CorporationPopis:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1014AU0FGP2Y1014AU0FSocle Technology CorporationPopis:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1010AU0FGP2Y1010AU0FSocle Technology CorporationPopis:SENSOR AIR QUALITY DUST